kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) ontwikkelde een eigen EVC-portal voor medewerkers. Directeur Bob Kempink en projectleider Judith Barneveld van adviesbureau FCTB vertellen over de totstandkoming en het nut van deze portal.

Wat doet FLOW?

FLOW is sinds 1989 het scholings- en ontwikkelingsfonds voor alle woningcorporaties in Nederland. In de branche zijn zo’n 29.500 mensen werkzaam bij 395 corporaties. Bob Kempink: “FLOW geeft een impuls aan het vernieuwen en verder ontwikkelen van de corporatiebranche. Dit doen we door de kennis en opleiding van corporatiemedewerkers te bevorderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook ontwikkelen we instrumenten voor werkgevers  en doen we onderzoek.”

Hoe past EVC in de activiteiten van FLOW?

Bob Kempink: ”Corporaties hebben te maken met ontwikkelingen die drastische gevolgen hebben voor hun organisatie. Denk aan de lagere financiële spankracht door belastingen en een inzakkende koopmarkt. Ook verlangen klanten meer kwaliteit en stelt de politiek eisen aan de prestaties van corporaties. Corporaties hebben behoefte aan een flexibel personeelsbestand. Dat heeft effect op de organisatie en vraagt om een actief personeelsbeleid. We initiëren projecten waardoor werkgevers worden ondersteund bij het inspelen op die ontwikkelingen.” Zo is voor de werkgevers een strategisch ontwikkelingsplan en een talentenmonitor ontwikkeld. Voor werknemers is een loopbaanwijzer ontwikkeld. Deze worden aangeboden op FLOW WEP: het FLOW Employability Portal. En de FLOW Education Portal biedt een overzicht van alle opleidingen die relevant zijn voor de branche. De EVC-portal is de derde loot aan de stam met portals op het gebied van mobiliteit. De sector vindt het belangrijk dat mensen in beweging komen en EVC is een instrument dat daar goed bij past.

Wat was de aanleiding om een eigen EVC-portal te maken?

Het belang van EVC voor de sector is evident volgens Bob Kempink: “Het kan bijdragen aan algemene niveauverhoging binnen de branche en bij uitstroom staan mensen sterker op de arbeidsmarkt. EVC is een goed instrument in het kader van loopbaanbeleid en employability. Om EVC bekender te maken en beter toegankelijk is ervoor gekozen een eigen EVC-portal in te richten.”

Hoe richt je een eigen EVC-portal in?

Projectleider Judith Barneveld vertelt: “Om te beginnen heeft FLOW een pilot gedaan met EVC waarvoor enkele generieke profielen voor functies in de wooncorporatiebranche zijn ontwikkeld. Nader onderzoek naar de behoefte aan EVC onder P&O’ers en medewerkers maakte dat er bij de EVC-aanpak toch voor is gekozen om aan te sluiten bij de landelijk erkende standaarden (crebo/croho).  Dit met het oog op mogelijke aansluiting op andere sectoren. Als mensen willen of moeten uitstromen naar ander werk buiten de branche, hebben ze meer aan een ervaringscertificaat of diploma dat gerelateerd is aan een erkende landelijke standaard. Wat het belang van een eigen portal voor de wooncorporaties betreft: de informatie die landelijk beschikbaar is over EVC is een mer-a-boire, zeker voor mensen die er niet mee bekend zijn. We zijn dus gaan kijken of we de informatie konden beperken. We hebben, om het zoeken makkelijker te maken, procedures en aanbieders geselecteerd die relevant zijn voor de branche van wooncorporaties. Met de aanbieders zijn afspraken gemaakt over hun dienstverlening in de vorm van SLA’s.” In het EVC-register van FLOW zijn functies opgenomen die veel voorkomen binnen de branche, bijvoorbeeld ‘Woonconsulent’, maar ook uit verwante branches, zoals ‘Makelaar’. In totaal zijn er zo’n 350 EVC-procedures beschikbaar van  tien EVC-aanbieders. Naast de zoekfunctie om EVC-procedures te kunnen selecteren bevat de portal  achtergrondinformatie voor medewerkers en P&O’ers over het wat, waarom en hoe van EVC. De portal is in februari 2013 live gegaan. In juni komen de eerste gegevens van de EVC-aanbieders binnen over aantallen EVC-procedures. Wel is al duidelijk dat de portal goed bezocht wordt. Bovendien nemen bezoekers de tijd alle informatie te bekijken en keren ze regelmatig terug voor nog een bezoek.

Belangrijkste uitdaging

De belangrijkste uitdaging is nu EVC verder bekend maken bij de wooncorporaties. Alle beschikbare kanalen zijn uiteraard al benut: nieuwsbrieven vanuit FLOW en informatie op de website van FLOW, berichten via Aedes (vereniging van woningcorporaties) en via de vakbonden (FNV Bouw, CNV Vakmensen en De Unie). Daarnaast heeft FLOW drie ambassadeurs die nog tot augustus 2013 actief zijn om wooncorporaties te informeren over alle producten en activiteiten van FLOW. Zij nemen ook het verhaal over EVC mee. Voor P&O’ers is er aparte ondersteuning vanuit FLOW om EVC te stimuleren binnen de eigen corporatie. Dit betreft met name het communicatiemateriaal dat beschikbaar is op de portal en het webinar waaraan P&O’ers konden deelnemen vanachter hun eigen computer. Binnenkort wordt er een viral de branche ingestuurd:  een quiz waarvoor corporaties elkaar online kunnen uitdagen, om spelenderwijs zoveel mogelijk werknemers kennis te laten nemen van EVC en de FLOW EVC Portal. FLOW maakt dus werk van aandacht voor EVC!

Meer weten?

FLOW vertelt graag over de aanpak van EVC en de initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met FLOW, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 036-5402304. Zie voor de EVC-portal:  www.flowevcportal.nl

Het totaalinterview (met informatie over strategisch ontwikkelingsplan, talentenmonitor en loopbaanwijzer) kunt u hier downloaden.