kenniscentrum-evc-logo-wit

 

NedTrain werkt sinds 2010 met EVC. EVC is voor NedTrain een instrument om medewerkers in kortere tijd naar een diploma toe te leiden. Jan van Geelkerken, projectleider Web op het spoor bij NedTrain, vertelt over de EVC-aanpak en wat het oplevert.

Over NedTrain

NedTrain is dé specialist in onderhoud aan treinstellen. Van technisch onderhoud tot snelle servicebeurten en van reiniging tot korte en lange termijn revisie: NedTrain zorgt ervoor dat de 1,2 miljoen treinreizigers o.a. van NS dagelijks op tijd, veilig en in een schone trein op hun bestemming komen. NedTrain werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week. NedTrain heeft 4 onderhoudsbedrijven met 90-180 monteurs per vestiging en 4 servicebedrijven met 70-130 storingsmonteurs per vestiging.

Aanleiding voor EVC

“Aanleiding is op de eerste plaats de Europese Spoorwegrichtlijn: vanaf januari 2015 moeten alle monteurs ‘aantoonbaar competent’ zijn. Als je niet aan die richtlijn voldoet loop je het risico dat je je licentie kwijtraakt. En daarnaast vergen nieuwe materieelsoorten steeds meer kennis. Er komt steeds meer elektronica bij kijken. Dat leidde tot inzet van elektromonteurs naast mechanische monteurs. Maar op een gegeven moment moet je dat niet meer willen. Eén monteur moet de hele klus kunnen doen. Vandaar dat Nedtrain ervoor heeft gekozen alle monteurs een basisopleiding mechatronica te laten volgen. Sommige van die monteurs werken al 20 of 25 jaar hier. Als je die de hele opleiding laat volgen gooi je geld weg denk ik. Vandaar dat we met EVC zijn gaan werken. Zo hoeven medewerkers alleen de onderdelen te volgen die ze werkelijk nodig hebben.”

Eigen standaard

“We hebben een eigen NedTrain-standaard ontwikkeld voor mechatronica omdat we een bepaald niveau nastreven. Kijk, iemand kan aan de machine waar hij altijd mee werkt soms wel handelingen laten zien waarmee hij in principe het niveau 3 van mechatronica aantoont. Maar kan hij in een andere situatie of omgeving ook werken? Het is belangrijk dat er ook een theoretische ondergrond is. En dat mensen inzicht hebben en overzicht. In de NedTrain-standaard hebben we aangegeven wat we willen dat iemand kan. Wij willen dat onze monteurs breed onderlegd zijn in de mechatronica.

Aanpak

Toen we met EVC van start wilden hebben we 7 EVC-aanbieders uitgenodigd om een presentatie te geven over hun aanpak en ideeën. En daar is één EVC-aanbieder uitgekomen waar we mee in zee zijn gegaan. Deze aanbieder houdt in de EVC-trajecten rekening met onze wensen wat betreft het niveau dat wij willen voor onze monteurs. De EVC-trajecten worden uitgevoerd bij de verschillende vestigingen op locatie. Allereerst worden de directe leidinggevers betrokken bij het project Web op het Spoor. In een presentatie krijgen zij te zien wat het project inhoudt, hoe het is opgebouwd (via EVC en aanvullende opleiding een WEB-diploma behalen) en wat hun rol is in dit project. Daarna volgt er een kantinebijeenkomst waarin de productiemanager aan zijn personeel uitleg geeft over het project. De EVC-aanbieder verzorgt in deze uiteenzetting uitleg over EVC en de WEB-opleiding. De stappen in de EVC-procedure worden uitvoerig uitgelegd. Met name aan het samenstellen van het portfolio wordt veel aandacht besteed. De eigen manager besteedt in het volgende werkoverleg opnieuw uitvoerig aandacht aan het portfolio. En iedereen die meer informatie wil over dit project kan bij mij terecht. Na het EVCtraject stromen de monteurs in de BBL-opleiding. Eens in de vier weken hebben ze dan een week cursus in Amsterdam of Zwolle bij de bedrijfsschool. Bijna alle scholing vindt dus plaats in werktijd. Er is ongeveer 4 uur thuisstudietijd. Afhankelijk van wat medewerkers hebben aangetoond in hun EVC-traject moeten ze meer of minder BBL‑onderdelen doen voor hun diploma.”

Wat levert het op?

“NedTrain investeert veel in EVC en scholing, maar ik ben er echt van overtuigd dat dit zich terugverdient. NedTrain heeft een duidelijke ambitie om het beste Spoorwegbedrijf in Europa te worden. Het is zo belangrijk dat er goed werk geleverd wordt. De publieke opinie in deze branche weegt ook mee: als een trein stilvalt staat het de volgende dag in de krant. Investeren in opleiding is de enige manier om kwalitatief verder te komen. Door EVC hebben we de opleidingstijd gemiddeld kunnen terugbrengen van 320 uur naar 200 uur. Dat is substantieel. We zijn nog tot 2017 bezig om iedereen gediplomeerd te krijgen. EVC blijft bij ons een belangrijk instrumentarium.”

Advies

“Het is belangrijk dat een bedrijf een duidelijke visie heeft. Waar willen we naartoe? Zo’n standaard als NedTrain heeft ontwikkeld geeft houvast. En je moet helder zijn in je voorlichting. Niks verbloemen. Alle monteurs moeten bij ons hun mechatronicadiploma halen, uitgezonderd slechts de mensen die nog maar twee jaar in dienst zouden zijn nadat ze hun diploma zouden halen. In het begin leidde dat best tot gemor. Maar achteraf is iedereen heel blij. Soms haalt iemand hetzelfde diploma als zijn kleinzoon, dat is toch bijzonder. Op dit moment ondervinden we weinig weerstand. Iedereen beseft dat het belangrijk is om je competenties op peil te houden.”