kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Movisie gaf in juni 2013 de volgende publicatie uit: Bewijs gevonden. Kwetsbare vrijwilligers sterker met Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties.

Hierin wordt een methode beschreven waarbij vrijwilligers kunnen bewijzen wat ze kunnen. Movisie noemt de methode EVC-A.

EVC-A verschilt van de in Nederland erkende EVC-procedures. Het gaat vooral om het vergroten van het bewustzijn en het stimuleren van ontwikkeling van mensen.

Drie jaar lang nam het Trimbos-instituut de methode onder de loep. 25 uiteenlopende praktijkorganisaties pasten de methode toe bij kwetsbare vrijwilligers. Het zelfvertrouwen en het inzicht in eigen competenties neemt aantoonbaar toe. Voor de deelnemers die de methode helemaal afronden, is het positieve effect ook te zien op empowerment en hoop. De deelnemers zijn enthousiast en bevestigen de veronderstelde werking van de methode.

Begeleiders geven aan dat EVC-A stimuleert om de positieve kanten van de vrijwilligers te ontdekken. Organisaties die hun (kwetsbare) vrijwilligers een steuntje in de rug willen bieden, hebben nu een effectieve aanpak tot hun beschikking.