kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het essay Klaar voor de start. Overwegingen bij de startkwalificatie gaat over de startkwalificatie (mei 2013, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling). De startkwalificatie is een betrekkelijk nieuw onderdeel binnen het onderwijsbestel, maar heeft een grote impact. Naast de bestaande leerplicht wordt hiermee een verplicht minimaal einddoel gesteld: leerlingen moeten een minimaal niveau halen (mbo niveau 2) voor ze het onderwijs mogen verlaten. Iedereen tot 23 jaar die de school verlaat zonder deze startkwalificatie heet een ‘voortijdige schoolverlater’.

In 2011/2012 kwamen er 36.000 nieuwe voortijdige schoolverlaters bij (2,7% van alle leerlingen dat jaar). In totaal heeft 9,1% van alle 18-25-jarigen geen startkwalificatie.

Zeker relativering gewenst

Waarom is deze startkwalificatie in het leven geroepen? En functioneert die ook zoals die bedoeld was? Dat zijn de twee vragen die in dit essay centraal staan. Een van de conclusies is dat een zekere relativering van diploma’s als enige toegang tot banen (en daarmee tot andere welvaartsbronnen) gewenst is. De invloed van de economische conjunctuur op het hebben van een baan is nog altijd groter dan een (extra) diploma erbij. Leren doe je bovendien niet voor een diploma als toegangspoort tot werk, maar idealiter levenslang.

Essay wijst op belang van EVC

Ook wordt gewezen op het belang van EVC: "Door de EVC’s kunnen jongeren vaardigheden met (vrijwilligers)werk opdoen en die als zodanig laten beoordelen en certificeren, waardoor ze zicht krijgen op een mbo- of zelfs een hbo-diploma."