kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Medewerkers van peuterspeelzalen die dit jaar worden geconfronteerd met andere arbeidsvoorwaarden na een harmonisatie vallen onder het sociaal plan harmonisatie peuterspeelzalen. Branchepartijen en vakbonden hebben besloten dit sociaal plan te verlengen tot en met 31 december 2013.

Veranderende funtie-eisen

Gaat een peuterspeelzaal over op peuteropvang onder de vlag van een kinderopvangorganisatie (harmonisatie), dan verandert daarmee ook de functie van de leidster. Zij wordt een pedagogisch medewerker met een andere cao, een ander salaris en nog meer andere arbeidsvoorwaarden. In het sociaal plan dat in 2011 al door de Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de vakbonden is afgesproken, staat hoe de werkgever deze overgang moet regelen.

Kwalificatietraject via EVC

Als een kinderopvangorganisatie en een peuterspeelzaal plannen hebben om te gaan harmoniseren, moet dit worden gemeld bij de CAO-betrokken bonden in de regio. Zodra het sociaal plan in werking treedt, valt de leidster onder de cao Kinderopvang. Als een leidster niet voldoende gekwalificeerd is om als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan, dan moet de werkgever kwalificatie-traject, zoals EVC, bekostigen.
Lees meer