kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Ruim 340 werkloze Gelderse bouwvakkers zijn de afgelopen twee jaar weer aan de slag gegaan via het project Nieuwe kansen in Gelderland, een samenwerking tussen de Gelderse bouwsector en UWV. Dat meldt UWV Gelderland Midden en Zuid. Het gaat om bouwvakkers die in 2011 hun baan verloren als gevolg van de financieel-economische crisis. Het project is medegefinancierd met Europese gelden.

Begeleiding Het project Nieuwe kansen in Gelderland behelst een actieve begeleiding en (inter)sectorale bemiddeling van 516 bouwvakkers, die in de periode februari tot en met oktober 2011 hun baan verloren door de crisis.

EVC een van de middelen Met behulp van subsidie uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF), aangevuld met co-financiering vanuit de samenwerkingpartijen en door de inzet van diverse arbeidsmarktmaatregelen, is inmiddels tweederde van de deelnemers weer aan het werk.   Het gaat daarbij om maatregelen als om- en bijscholing, inzet in een flexpool, loopbaanadviestrajecten, outplacement en Erkenning van Verworven Compententies (EVC).

Grootste deel aan het werk Nu het project het einde van de looptijd van twee jaar nadert stemmen de resultaten tot tevredenheid, stelt projectleider Peter Donders: "Het project is absoluut een succes, want een groot deel van de deelnemers is weer aan de slag. Diegenen die momenteel nog geen baan hebben, worden intensief begeleid en versterken hun positie op de arbeidsmarkt door middel van een gericht cursus- en opleidingsaanbod vanuit het project."

Bron