kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Met de ondertekening van het Businessplan WerkLoket 2013-2015 is een belangrijke leven lang leren-basis gelegd voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Het leerwerkloket legt een verbinding tussen betrokken partijen voor leerwerkplekken en leerwerktrajecten. Werkzoekenden kunnen bij het loket informatie krijgen om via een leerwerktraject weer aan de slag te gaan.

Versterking bestaande dienstverlening

Met dit businessplan wordt de bestaande dienstverlening op het gebied van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering van naar werk versterkt.

Dicht bij doelgroepen

Om dicht bij de doelgroepen te zijn wordt er zowel op het Leerpark als het Werkplein een fysiek loket ingericht. Doelstelling is om vraaggericht leerwerktrajecten in te richten en te anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Financiering vanuit actieplan Jeugdwerkloosheid

Vanuit het Arbeidsmarktbeleid actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid wordt de leerwerkmakelaar gefinancierd voor 2013 en 2014. Daarnaast wordt bijgedragen aan de ontwikkeling en borging van het LeerWerkLoket.

Samenwerkende partijen

De samenwerkende partijen en ondertekenaars van het plan zijn regio Drechtsteden, ROC Da Vinci, UWV werkbedrijf, Metalent, SBB Kenniscentra, Dordtmij, All4Work4all, Tempo Team Groep, Werkgevers Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden.

Bron