kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Volgens een rapport van de Europese Commissie wordt participatie in het volwassenenonderwijs en continuing education gestimuleerd door bedrijven en door familie. De factor die de toegang tot leermogelijkheden biedt is echter de stad, de regio en het land van verblijf.  Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Using public policy to secure a growth in skills’ over het volwassenenonderwijs en continuing education.

Het aanbod van volwassenenonderwijs en continuing education is ondanks de crisis in de periode van 2007 tot en met 2011 gegroeid. Volgens de Commissie zijn er twee strategische uitdagingen voor de toekomst: het aanmoedigen van initiatieven in het opleiden van volwassenen en in continuing education en het verhogen van de toegankelijkheid van het onderwijs.

Beleidsprioriteiten

Er zijn beleidsprioriteiten geformuleerd over de  vraag en het aanbod van beide onderwijsgebieden. De beleidsprioriteiten aan de vraagkant zijn:
• Interventies concentreren op het verminderen van economische en sociale barrières bij opleidingsmogelijkheden.
• Concentreer publiek geld op de mensen die zonder het geld geen antwoord vinden op hun groei behoefte.
• Leg de prioriteit bij burgers die zonder de training verder worden uitgesloten op sociaal- en werkgebied.
• Gebruik directe stimulans om diegene aan te moedigen die investeren in training, maak voorzichtig gebruik van belasting, maar afgerond op training.

En de beleidsprioriteiten aan de kant van het aanbod zijn:
• Maak gebruik van regulerende en financiële instrumenten voor zelfstandige initiatieven die  de opleidingen van bedrijven bevorderen.
• Bevorder de uitbreiding van de opleidingsmarkt door barrières te verwijderen.
• Promoot het aanbod van alle opleiding aanbieders op micro, klein, macro en groot. Dat creëert variëteit.
• Promoot verbetering in het aanbod op gebied van kwaliteit.

Bron