kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De kwaliteit van het ervaringscertificaat speelt uiteraard een grote rol voor de kwaliteit van de EVC-procedure als geheel. Geluiden van EVC-aanbieders, beoordelende organisaties, externe beoordelaars en examencommissies wezen erop dat aanpassingen in het format wenselijk waren.

Het Kenniscentrum EVC heeft gekeken naar het huidige ervaringscertificaat en onderzocht hoe aanscherping van het format kan bijdragen aan een efficiƫntere werkwijze voor assessoren enerzijds en een betere basis voor besluitvorming voor examencommissies anderzijds.


In overleg en samenspraak met betrokken partijen (waaronder EVC-aanbieders, examencommissies, beoordelende organisaties en de Inspectie van het Onderwijs) is het format ervaringscertificaat op onderdelen aangepast. Het nieuwe format ErVaringsCertificaat en de bijbehorende aangepaste schrijfwijzers vindt u in de EVC-toolbox.