kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Begin oktober was er in de Tweede kamer een debat over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Knelpunt is dat het grootste deel van de leerlingen/studenten, voornamelijk bij rekenen, nog niet aan de norm voldoet. Dat is het geval in alle onderwijssectoren. Daarom stuurde de MBO Raad, samen met PO Raad, VO-raad, AOC Raad en NRTO, een brief aan de Vaste Kamercommissie. In deze brief spreken partijen hun zorgen uit.

Op dit moment is niet precies duidelijk waar de oorzaak ligt voor de lage cijfers. Het kan liggen aan de examens, het invoeringstraject (in alle onderwijssectoren tegelijk), de kennis over de inhoud van de examens of het feit dat de lat voor bepaalde groepen leerlingen/studenten te hoog is gelegd. Daarom dringen genoemde partijen, naast de maatregelen die al door minister en staatssecretaris worden genomen, aan op een onderzoek naar haalbaarheid. Uit dit onderzoek moet blijken of de normen die nu worden gesteld ook echt voor iedereen haalbaar zijn. Zolang er geen zicht is op de haalbaarheid, kan er nog geen sprake zijn van een slaag/zakregeling vinden de ondertekenaars van de brief.