kenniscentrum-evc-logo-wit

 

In 2013 startte het Kenniscentrum EVC een virtuele Helpdesk Ervaringscertificaat. Deze biedt hulp bij het schrijven van ervaringscertificaten. Assessoren die gebruik maken van de helpdesk ontvangen concrete feedback per onderdeel van het ervaringscertificaat. Zo stijgt de kwaliteit van het ervaringscertificaat en wordt de overdraagbaarheid vergroot. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Beoordelaar aan het woord

Anne Venema, een van de beoordelaars van de Helpdesk Schrijven Ervaringscertificaat: “De ingediende ervaringscertificaten lopen qua kwaliteit nogal uiteen. Een paar certificaten dienden enkel op detailniveau aangescherpt te worden. Andere ervaringscertificaten hadden een grotere verbeteringsslag nodig.” Twee zaken vielen op:
• Niet alle onderbouwingen van de werkprocessen/competenties voldoen aan de driepoot: 1. Eenheid van beoordelen, 2. Uit welk bewijsmateriaal/instrument blijkt dit en 3. Wat heeft de assessor dan gehoord/gelezen/gezien waardoor hij overtuigd is van de bekwaamheid van de kandidaat op dit vlak? Vooral het goed omschrijven van dit laatste element blijft lastig.
• Uit het ervaringscertificaat blijkt dat niet in alle EVC-trajecten een passende instrumentenmix voor de standaard is ingezet. Veel onderbouwingen berusten slechts op indirecte bewijslast/waarneming en niet op directe bewijslast (zoals een werkplekbeoordeling, een video-opname of beroepsproducten).

Gebruiker aan het woord

Marilien Koldewijn, beleidsadviseur en coördinator EVC bij de Politieacademie: “Onze assessoren hebben de training Schrijven Ervaringscertificaat gevolgd, maar toen het eerste ervaringscertificaat een feit was hebben we van de helpdesk gebruik gemaakt om kennis als het ware op te frissen. Want het daadwerkelijke doen is best een klus. Een van de belangrijkste leerpunten heeft inderdaad te maken met de onderbouwing. Vaak wordt wel opgeschreven wat er is waargenomen en wat het bewijsmateriaal is, maar niet waarom dit voldoende is. Een onderbuikgevoel is niet genoeg, je moet zaken echt expliciet kunnen maken. De helpdesk werkt geweldig. We hebben ook nu weer ervaringscerticaten bij de helpdesk ingediend. De feedback bespreken we in een intervisiegroepje zodat de kennis gedeeld wordt.”

Meer informatie

Zie voor mee informatie over het schrijven van ervaringscertificaten de EVC-toolbox. Overigens: oud-deelnemers van de training Schrijven Ervaringscertificaat kunnen 1 keer gratis gebruikmaken van de helpdesk.