kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Deze prijs is bedoeld voor veelbelovende en innovatieve initiatieven voor het (h)erkennen van competenties en vakbekwaamheid in het werkproces. Tachtig mensen deden bij ROCKWOOL BV - een bedrijf in de procesindustrie - al een EVC-procedure. Training & Education Partner John Geven vertelt over de visie op opleiding en ontwikkeling binnen het bedrijf.

Er waren ruim 100 ingezonden casestudies voor de Europese Validation Prize 2013. Deze werden beoordeeld op de criteria innovatie, impact, duurzaamheid, overdraagbaarheid en toegevoegde waarde op Europees niveau. Daarbij rolde ROCKWOOL als winnaar uit de bus. De casestudy werd vooral gewaardeerd vanwege de brede implementatie van opleidings- en ontwikkelmanagement in het HR-beleid.

Voorbeeldfunctie

ROCKWOOL beschouwt de investering in de ontwikkeling van zijn medewerkers als een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. John Geven: “Als één van de grootste werkgevers in Midden-Limburg hebben we een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam HR-beleid. We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen, als blijk van waardering voor hun vaak jarenlange inzet en ervaring. Met onze ontwikkeltrajecten en opleidingen bieden wij hen de mogelijkheid om een leven lang te leren. En je merkt dat het werkt: de ruim 500 medewerkers die er gebruik van hebben gemaakt voelen zich nu sterker verbonden met ROCKWOOL en werken met veel passie aan ons product. Dat straal je als organisatie ook uit naar de markt.”

Ontwikkelmogelijkheden

ROCKWOOL startte in 2001 in Roermond met een pilot EVC. Via een EVC-traject kunnen medewerkers objectieve erkenning krijgen voor competenties die zij gedurende hun loopbaan hebben ontwikkeld; binnen én buiten de werkplek. John Geven: “Dat is eigenlijk de ultieme vorm van EVC. Dat je mensen kunt waarderen voor hun inzet en ervaring. En het mooie van EVC is dat ook competenties die buiten het werk zijn opgedaan worden meegenomen. Vaak beseffen mensen helemaal niet dat ze buiten het werk ook dingen doen die waardevol zijn.” In het afgelopen decennium is EVC steeds verder ontwikkeld; inmiddels hebben tachtig medewerkers een EVC-traject doorlopen. Het gaat om EVC-trajecten in de procestechniek, onderhoudstechniek en logistiek. Een van de succesfactoren is volgens Geven een goede voorlichting. “Zowel richting werkvloer als richting lijnmanagement en OR. Het moet gedragen worden binnen de organisatie anders bloedt het dood.” In 2007 werd het Vakbekwaamheidsassessment geïntroduceerd. Dit instrument werd eigenlijk uit nood geboren voor werknemers die bijvoorbeeld door taalproblemen nooit een diploma kunnen halen. Met het Vakbekwaamheidsassessment wordt iemands technische kennis beoordeeld. Tien medewerkers hebben hun vakbekwaamheid inmiddels objectief laten erkennen. En: ruim 450 medewerkers behaalden een erkend mbo-diploma na het volgen van een opleiding aan de ROCKWOOL Bedrijfsschool.

Bedrijfsschool

ROCKWOOL BV is een gecertificeerd en erkend leerbedrijf voor de reguliere mbo-opleidingen in de techniek. De Bedrijfsschool van ROCKWOOL verzorgt voor ROCKWOOL B.V. de algemene, wettelijk erkende mbo-opleidingen binnen de procestechniek, logistiek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek, die aangevuld worden met maatwerkmodules, persoonlijke begeleiding en Training on the job. “Dit alles bereik je met een goed opgeleid mentorenteam en een management dat gelooft in opleiding en ontwikkeling, ofwel: een leven lang leren”, aldus Geven.

Samenwerking in de regio

ROCKWOOL gaat informatie over EVC delen met bedrijven in de regio. “Voor grote bedrijven is het makkelijker nieuwe ontwikkelingen zoals EVC op te pakken. Als grootste werkgever uit Midden-Limburg hebben wij het initiatief genomen om een samenwerkingsverband aan te gaan zodat ook kleinere bedrijven uit de regio betrokken worden. Niet alleen bedrijven uit de procesindustrie maar ook onderhoudsbedrijven en logistieke bedrijven hebben deze kans aangegrepen om samen te werken aan de toekomst van onze medewerkers.”