kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Bij de rijksoverheid gaan de komende jaren zo’n 15.000 banen verloren. Essentiële randvoorwaarde: tot 2016 mogen geen gedwongen ontslagen vallen. Doorstroom en uitstroom vormen dan een oplossing. EVC en EVP zijn hierbij zeer welkome instrumenten, weet Tineke Oostveen, die zowel professioneel als persoonlijk ervaringsdeskundige is.

Expertisecentrum O&P rijksbreed verantwoordelijk voor workflow

Een EVC-ambassadeur die EVC promoot onder medewerkers binnen de organisatie en die uit eigen ervaring weet wat EVC kan bijdragen aan jouw carrièreperspectief. Je komt ze maar zelden tegen, maar graag stellen we er hier één voor: Tineke Oostveen, mobiliteitsmanager bij het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P), dat rijksbreed verantwoordelijk is voor het onderwerp workflow. “Beter gezegd de in-, door- en uitstroom”, verduidelijkt Tineke Oostveen, “met de nadruk op door- en uitstroom. Binnen mijn functie stuur ik onze trajectbegeleiders aan in projecten waar ik verantwoordelijk voor ben. Daarnaast faciliteer, begeleid en adviseer ik de managers die verantwoordelijk zijn voor de baanveranderaars binnen hun afdeling.”

Vertel duidelijk wat EVC wel en niet is

Oostveen heeft een lange carrière achter de rug bij de rijksoverheid. Tot voor kort werkte ze 31 jaar lang bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar ze in verschillende functies actief was. Als mobiliteitsadviseur kwam ze in 2007 in aanraking met EVC. “Ik werd gevraagd een project te begeleiden waarbij we met behulp van EVC mbo- en hbo-opgeleiden zouden motiveren een positieve draai aan de eigen carrière te geven. Het ministerie zat toen ook al in een reorganisatieronde. Wat ik toen vooral heb geleerd, is dat je vooraf duidelijk moet vertellen wat EVC is, maar ook wat het niet is. Je moet namelijk niet de indruk wekken dat dit voor iedereen altijd het Ei van Columbus is.” In die periode kwam ze in aanraking met een vrouw in een leidinggevende functie, die goede beleidsnotities produceerde, het MT-team deskundig adviseerde en zo meer, maar niet hoger gekwalificeerd was dan mavo-niveau. “Hoe zeker ben je in een reorganisatie, waar je gedwongen om je heen moet kijken, met alleen dit diploma?”, vraagt Oostveen. “Zij is daarom een EVC-traject aangegaan waarbij zij elf vrijstellingen kreeg en binnen twee jaar een relevante hbo-opleiding heeft kunnen afronden.”

‘Tien vrijstellingen …. Dat diploma heeft mij zoveel gebracht!’

Oostveen begon zelf ook met niet meer dan een mavo-diploma als secretaresse bij VWS, en heeft zich gaandeweg verder ontwikkeld via functies als hoofd bedrijfsvoering en re-integratieadviseur tot mobiliteitsadviseur. “Dat heeft de nodige moeite gekost. Toen ik de post hbo-opleiding tot mobiliteitsadviseur wilde volgen, mocht dat niet omdat ik geen hbo-opleiding had. Uiteindelijk kon het alsnog dankzij een gesprek met een adviseur van de opleiding die concludeerde dat ik al lange tijd functioneerde op hbo-niveau.” Enige jaren later volgde echter een nieuwe reorganisatieronde waarbij Oostveens baan kwam te vervallen. “Toen heb ik mijn kans gegrepen en ben net als mijn toenmalige pupil ook een hbo-opleiding gaan volgen. Met behulp van EVC. Omdat ik ervaring had met dit instrument heb ik mijn eigen portfolio rond de Kerstperiode binnen vijf weken samengesteld, zodat ik in februari kon instromen in de opleiding Personeel en Arbeid. Ik kreeg tien vrijstellingen en ben na drie jaar in maart 2013 afgestudeerd.” Dankzij haar hbo-diploma en haar jarenlange ervaring met EVC kon Oostveen  haar loopbaan vervolgen als mobiliteitsmanager bij het EC O&P. Hier kan zij zich rijksbreed met de inzet van EVC bemoeien. “Het heeft mij persoonlijk altijd achtervolgd dat ik nooit een hbo-diploma had”, zegt ze. “Het stond namelijk niet op mijn CV. Nu ik dat diploma wel heb, heeft het me geholpen bij het verkrijgen van deze functie. Dat voelt lekker. Dat diploma heeft mij zoveel gebracht …. Dit breng ik ook over aan de mensen met wie ik werk: de EVC-kandidaten en hun leidinggevenden.”

EVC én EVP waardevolle instrumenten voor ontwikkeling van medewerkers

“Ontwikkel jezelf”, luidt het devies van Oostveen. “EVC kan daarbij een waardevol instrument zijn. Maar niet voor iedereen. EVC kijkt bijvoorbeeld alleen naar de competenties volgens een bepaalde kwalificatiestandaard. EVP, het ervaringsprofiel, kijkt daarentegen naar alle competenties die je hebt opgedaan. Voor sommigen kan EVP daarom handiger zijn. Wij bieden overigens beide mogelijkheden.” Alles bij elkaar opgeteld blijven EVC én EVP waardevolle instrumenten die de rijksoverheid graag inzet. “Wij maken hierbij gebruik van de kennis en kunde van een erkende EVC-aanbieder die de trajecten begeleidt. Die trajecten duren maximaal drie maanden. De ervaring is dat de uitkomst van een EVC- of EVP-traject een medewerker zelfvertrouwen geeft in het eigen kunnen. Het helpt ook om een goed functionerings- of loopbaangesprek te houden met je leidinggevende of een sollicitatiegesprek te voeren, omdat je op een gestructureerde wijze je eigen competenties kan verwoorden.”

Maar hoe zit het nu eigenlijk met de voormalige EVC-deelnemer Tineke Oostveen zelf

Die zit, zoals ze zelf zegt, helemaal ‘heppie-de-peppie’ in haar nieuwe functie. En met de vrouw met het mavo-diploma die ze eerder via een EVC-traject aan een eveneens stabiele baan binnen de rijksoverheid hielp, zit het al even goed. De twee onderhouden inmiddels een uiterst vriendschappelijke relatie met elkaar. Want zo’n EVC-traject, dat schept toch een band.

EVC bij het Rijk: aantallen EVC-trajecten

EVC en EVP zijn bekende, maar nog geen op grote schaal toegepaste instrumenten bij de rijksoverheid. Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) heeft in de afgelopen twee jaar ongeveer dertig EVC-trajecten begeleid. De richtingen waren verschillend, van telefoniste tot beleidsadviseur. Het EC O&P is hierin bijgestaan door een erkende EVC-aanbieder. Op dit moment loopt een project bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij sprake is van tien EVC-trajecten in de financiële richting op mbo-niveau en zes EVP-trajecten om kerncompetenties aan te tonen. Het afgelopen jaar is uitgebreide informatie verstrekt over EVC en EVP. Dit heeft veel interesse gewekt bij de departementen, en met name de medewerkers die een van-werk-naar-werk-plan moeten opstellen. Het EC O&P is daarom onlangs een nieuw aanbestedingstraject gestart onder EVC-aanbieders om in 2014 aan de klantvraag te kunnen voldoen.