kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Een nieuw begrip: RolloverOnderwijs. Volgens Cor Nieuwenhuijse - bedenker van dit concept - gaat het om een snelle manier om mensen op te leiden en (opnieuw) aan werk te helpen. Een manier die bovendien zorgvuldig omgaat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die extra ondersteuning nodig hebben. Het ervaringsprofiel en het ervaringscertificaat maken onderdeel uit van deze aanpak die erop gericht is talenten naar boven te halen.

De kern van RolloverOnderwijs is een soort omgekeerde onderwijsdidactiek. De deelnemer leert niet van theorie naar praktijk, maar van praktijk naar theorie. Een tweede poot waarop de aanpak stoelt is de dat deze persoon wordt opgeleid in een zogenaamde gildedriehoek: de deelnemer (gezel) krijgt begeleiding van een ervaren praktijkdeskundige (meester) en een opleidingscoach.

Niet iedereen past in het keurslijf van ons onderwijssysteem

Cor Nieuwenhuijse:  “Ik kon als jongen niet stil zitten, had iets te veel energie en wilde niet leren. Na een test mocht ik op mijn 14e naar de lagere tuinbouwschool en kon daarnaast gaan werken. Met als gevolg dat ik zo’n beetje de rest van mijn leven overdag heb gewerkt en ’s avonds geleerd.” Nieuwenhuijse heeft zich behoorlijk opgewerkt. Hij werd in eerste instantie docent op praktijkscholen en werkte later als directeur van een lagere en een middelbare agrarische school. Ook was hij lid van een College van Bestuur van een hbo-opleiding. Na zijn pensionering was hij adviseur bij Capgemini en nu is hij nog altijd actief als partner bij ‘zijn’  Stichting RolloverOnderwijs. Dit laatste is zijn absolute passie: een idee waarover hij jaren heeft nagedacht en dat hij nu in alle vrijheid in de praktijk kan brengen. “Want er is behoefte aan”, meent hij. “Kijk maar eens hoeveel kinderen er aan de pillen zitten vanwege ADHD. Daar krijg ik de rillingen van. En hoeveel kinderen lijden niet aan dyslectie, of dyscalculie? Die proberen we allemaal in het keurslijf van ons onderwijssysteem te duwen. Dus stilzitten, luisteren en de theorie uit je hoofd leren.”

Hoe werkt RolloverOnderwijs?

Hoe werkt dit nu in de praktijk? “Neem een jonge medewerker in een productiebedrijf. Binnen het RolloverOnderwijs vragen we hem wat zijn waarden zijn. Welke ervaring heeft hij en wat is zijn loopbaandoel? Binnen de gildedriehoek, dus samen met de leermeester en de opleidingscoach, vogelen wij zijn talenten volledig uit. De uitkomsten leggen we vast in een ervaringsprofiel. Daarna doen we een assessment, wat de omgekeerdheid van het concept onderstreept: we beginnen als het ware met een examen.” Het assessment levert een ervaringscertificaat op met een of meer werkprocessen met een civiele waarde. “Door op deze manier ervaringen te stapelen, bouwt de deelnemer zijn eigen EVC-vrijstellingen op”, aldus Nieuwenhuijse. “Bovendien kan hij met deze aanpak beter zijn eigen talenten volgen, zonder dat iemand anders de leiding over het proces van opleiden overneemt."

 

De 7 stappen van het opleiden

Fase 1

Het opstellen van het ervarings-profiel (EVP)

Fase 2

Het eerste assessment over de eerder opgedane ervaringen (EVC)

Fase 3

De opleiding in maatwerk: op de werkplek leren van ontbrekende werkprocessen

Fase 4

Het tweede assessment over het nieuw geleerde (EVC)

Fase 5

Het leren van de theorie voor toetsen

Fase 6

Het afleggen van de theorietoetsen

Fase 7

Eindresultaat: het verzilveren voor een diploma

Gedegen begeleiding

Deze methodiek past volgens Nieuwenhuijse in wezen overal. “Het werkt voor een accountant die na 20 jaar in de WW belandt, maar ook voor een jonge nieuwkomer op de arbeidsmarkt zonder enige startkwalificatie. Maar de aanpak kan niet zonder de gildedriehoek; het succes ervan staat of valt met een gedegen begeleiding. Dat is immers ook de essentie van opleiden:  begeleiding en didactiek.” Tot op heden heeft hij 26 mensen ‘in traject’ gehad: bij het  Leger des Heils in Groningen en Rotterdam, maar ook leden van het middenmanagement bij de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) in De Lier. In dit laatste geval werkt hij samen met de hbo-instelling Inholland. “De aanpak is  effectief voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We begeleiden ze namelijk niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten. De jobcoach helpt ze bij het aanleren van werknemersvaardigheden, zoals bijtijds opstaan, je netjes kleden en meer van dat soort dingen. Maar hij moet ook zoveel mogelijk voorkomen dat er een terugval plaatsvindt. Bijvoorbeeld door ze bij te staan in een schuldsaneringstraject. De leermeester binnen de gildedriehoek helpt ze op zijn beurt op de werkvloer verder in hun wensen, kennis en het ontdekken van hun talenten. Van hieruit bouwen we verder.”

Werk is voorwaarde

Voorwaarde is wel dat de kandidaat vanuit werk aan het traject begint. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, of een baan met behoud uitkering, zoals bij het Leger des Heils in een tweedehands kledingwinkel. Mensen zonder vooropleiding blijken in de praktijk te functioneren op mbo-niveau 1, 2 of 3. Na het assessment kunnen zij met werkplekleren de ontbrekende werkprocessen in het bedrijf aanleren. Het voordeel van RolloverOnderwijs boven de re-integratietrajecten van bijvoorbeeld sociale diensten, is volgens Nieuwenhuijse dat deze laatste onvoldoende de analyse maken wat iemands talenten zijn. “Ook drop-outs hebben talenten, al zie je die op het eerste gezicht vaak niet. En wanneer je alleen maar vraagt naar theoretische kennis, zoals opleiding en diploma’s, dan kom je daar bij deze mensen al helemaal niet achter. Zij verdienen een andere, zeg maar omgekeerde aanpak.”