kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Sinds 1 januari 2014 zijn de vakbewaamheidseisen voor financiële dienstverleners veranderd. Er geldt een diplomaplicht voor adviseurs in financiële producten en werknemers in dienst van verzekeringsagenten. De aanscherping is het gevolg van een aangepast Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen bij de Wet op het financieel toezicht (BGfo Wft).

EVC als alternatief voor nieuwe of aanvullende examens

Om aan de strengere vakbekwaamheidseisen te voldoen die de wijzigingen van het BGfo Wft met zich meebrengen, moeten sommige werknemers nieuwe of aanvullende examens afleggen, bestaande en oude diploma’s en (PE-)certificaten omwisselen of een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) doorlopen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat ervan uit dat bedrijven ook in de beschrijving van de bedrijfsvoering vastleggen op welke wijze  de vakbekwaamheid binnen de onderneming wordt gewaarborgd.
Lees meer