kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Partnerschap Leven Lang Leren is een ondersteuningsprogramma voor verschillende leven-lang-leren-instrumenten. Het gaat specifiek om beleidsadvisering rond de ontwikkeling en implementatie van: 
• het Nederlands kwalificatiekader NLQF
• EVC en het ervaringscertificaat
• ECVET (European Credit System for Vocational Education en Training).

Verbinding ECVET, NLQF en EVC

De inzet is om ECVET, NLQF en EVC met elkaar te verbinden. Het zijn alle drie instrumenten om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Het zijn ook alle drie valideringsinstrumenten. Het NLQF op het niveau van de kwalificatie, ECVET op het niveau van onderdelen van een kwalificatie en EVC op het niveau van het individu.

Samenwerking leven lang leren

Daarnaast wordt samenwerking gezocht met projecten die ook actief zijn op het gebied van een leven lang leren, zoals bijvoorbeeld Europass. En met actuele initiatieven op dit terrein, zoals bijvoorbeeld de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Kennisbank

De bestaande Kennisbank Leven Lang Leren wordt gekoppeld aan het Partnerschap LLL.

Kenniscentrum EVC blijft herkenbaar

Het Kenniscentrum EVC blijft herkenbaar en blijft haar huidige taken uitvoeren.