kenniscentrum-evc-logo-wit

 

In verband met de nieuwe Beleidsregel Afgifte EVC-verklaringen die sinds 1 januari 2014 van kracht is zijn de volgende documenten aangepast:

Formulier zelfevaluatie EVC-aanbieders
Toelichting op de Kwaliteitscode EVC. Vertaling in werkprocessen
Format beoordelingsrapport beoordelende organisatie