kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Regionaal investeringsfonds mbo is een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven stimuleert. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt via deze regeling honderd miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017.

Indienen aanvraag

Mbo-scholen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag voor het Regionaal investeringsfonds mbo indienen, met als voorwaarde dat de voorstellen bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De subsidiebijdrage moet worden aangevuld met een financiële bijdrage vanuit de regio. In de Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer (zie bijlage) vindt u meer informatie over de voorwaarden van het Regionaal investeringsfonds mbo.

Bijeenkomsten Regionaal investeringsfonds mbo

Ter voorbereiding op het indienen van de voorstellen organiseert het ministerie van OCW vanaf december 2013 verschillende bijeenkomsten om de regio’s te ondersteunen in de uitwerking van de voorstellen en de samenwerking aan te jagen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor betrokkenen uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en regionale overheden die overwegen een aanvraag te doen voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten kan via de website van de Centra voor innovatief vakmanschap.