kenniscentrum-evc-logo-wit

 

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) heeft vergoedingen voor 375 EVC-trajecten, 3.000 mentorvergoedingen en 550 scholingsvouchers beschikbaar. Deadline voor het maken van een reservering is 1 maart 2014. Reserveren kan met het reserveringsformulier. Op basis van het aantal reserveringen zal STOOF uiterlijk 1 augustus de definitieve toekenning kenbaar maken. Bij overvraging wordt naar rato toegekend.

EVC-vergoeding

Per SFU-afdragende organisatie kunnen maximaal 25 EVC-vergoedingen voor flexkrachten worden aangevraagd en 25 EVC-vergoedingen voor vaste medewerkers.

Meer informatie

Mentorvergoeding

Per SFU-afdragende organisatie kunnen maximaal 100 mentorvergoedingen worden gereserveerd. Het mentorschap bij de uitvoering van bbl-trajecten is belangrijk. Immers met een juiste begeleiding van de leerling/flexkracht is de succeskans het hoogst.

Meer informatie

Scholingsvouchers

Per SFU-afdragende flexorganisatie kunnen maximaal 25 vouchers voor flexkrachten gereserveerd worden.

Meer informatie