kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het verzilveren van ervaringscertificaten is nog steeds een uitdaging. Leon van Belle vertelt in dit artikel over de aanpak van JEPpersoonscertificering.

Examencommissies weten ervaringscertificaten vaak niet goed te waarderen wat betreft de aansluiting met de opleidingseisen. Ervaringscertificaten voldoen niet altijd aan de schrijfwijzer of aan de verwachtingen van een examencommissie. Daarnaast speelt de onbekendheid met de EVC-aanbieder en de vraag of het proces van verzilvering wel inspectieproof is ook een grote rol. Begin 2014 werd EVC-aanbieder JEPpersoonscertificering benaderd door het bedrijf Joulz, de specialist in Energie-Infrastructuren. Joulz liep al een jaar tegen het probleem aan dat er EVC-trajecten waren doorlopen bij een EVC-aanbieder die niet voldeden. Met name het niveau en de ervaringen van de deelnemers bleken niet altijd overeen te stemmen met het gekozen profiel (Crebo) en de wijze waarop de rapporten geschreven waren voldeed niet aan de schrijfwijzer en verwachtingen van examencommissie.

Om tafel met de examencommissie

Leon van Belle van JEPpersoonscertificering: “Wij hebben de bal opgepakt en contact gezocht met ROC van Amsterdam. Hier hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de examencommissie over wat wij doen in een EVC-traject en wat de eisen en verwachtingen zijn van de examencommissie. Met deze eisen en verwachtingen zijn we met de klant om de tafel gaan zitten en ook hier hebben we dit duidelijk gecommuniceerd.”

Goede begeleiding essentieel

De meeste kandidaten moesten hun EVC-traject opnieuw doen. Begeleiding van de deelnemers door een vakinhoudelijke begeleider bleek essentieel. Leon van Belle licht toe: “Na afronding van deze intensieve begeleiding zijn de portfolio’s beoordeeld en volgden de CGI’s. In deze beoordelingsfase hebben we 2 assessoren ingezet. Een zogenaamde inhoudsassessor en een procesassessor. Die laatste is uiteindelijk degene die het ervaringscertificaat schrijft conform de schrijfwijzer en de eisen en verwachtingen van de examencommissie. Daarnaast zijn de kandidaten van Joulz getoetst op Nederlands, Engels en rekenen. De resultaten hiervan en het ervaringscertificaat zijn door de examencommissie beoordeeld. De assessoren zijn allen gecertificeerd en opgenomen in de Nationale Assessorenbank om de bevoegd- en bekwaamheid te garanderen. Met trots kunnen wij mededelen dat alle kandidaten op vrijdag 25 april hun diploma in ontvangst nemen.”

Succesfactoren

“Dit project had nooit tot een succes geleid als de kandidaten door de begeleiders niet op zo’n intensieve en vakkundige wijze waren begeleid. Tevens bleek het van essentieel belang goede afspraken te maken met de examencommissies en de verwachtingen goed te managen bij alle partijen. In dit geval hadden we te maken met teleurgestelde kandidaten omdat hun vorige traject niet had gebracht wat ze hadden gehoopt. Dit hebben we voor de meeste weten om te buigen in succes. Een aantal bleek niet geschikt te zijn voor EVC omdat de kennis en ervaring ontbrak. Deze mensen volgen nu een opleiding om uiteindelijk gediplomeerd te worden.”