kenniscentrum-evc-logo-wit

 

“Het EVC-traject heeft me zelfverzekerder gemaakt. Doordat je moet opschrijven wat je doet en kunt, weet ik nu heel goed waar ik sta, wat mijn visie is. Ik kan daardoor beter mijn mening geven”, vertelt Ilse Coene. Ilse is pedagogisch medewerker en haalde afgelopen jaar via het EVC-loket Kinderopvang haar ervaringscertificaat.

Van 2009 tot 2012 heeft FCB het EVC-loket Kinderopvang uitgevoerd in opdracht van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). FCB is een brancheorganisatie die werkgevers en werknemers ondersteunt en stimuleert bij de ontwikkeling van het werk in de branches Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Resultaten EVC

EVC-loket belegd bij brancheorganisatie FCB
Kinderopvangorganisaties konden hun pedagogisch medewerkers bij FCB aanmelden voor een EVC-traject (tegen volledige vergoeding). De uitvoering van het loket werd door BKK bij FCB Kinderopvang belegd, omdat zij veel ervaring hebben rondom EVC-procedures en EVC-trajecten. Het EVC-loket heeft zich onder andere bezig gehouden met het maken van afspraken met erkende EVC-aanbieders, het geven van informatie en advies aan werkgevers en werknemers, het in gang zetten en het bewaken van de voortgang van de EVC-procedures en de financiële afhandeling.

Facts en figures
In de drie jaar dat het Loket open was is er een flinke hoeveelheid data verzameld:
- 455 kinderopvangorganisaties maakten gebruik van de vergoedingsregeling.
- 1027 pedagogisch medewerkers startten een EVC-procedure. 889 ervaringscertificaten werden uitgereikt.
- 380 ervaringscertificaten werden verzilverd in een diploma.
- Een EVC-procedure duurde gemiddeld 22 weken.
- De meest gebruikte opleidingsstandaard was Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3.

De reden voor het starten van een EVC-procedure
EVC-kandidaten waren volgens de cao Kinderopvang niet gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch medewerker maar beschikten wel over veel relevante werkervaring.

 

 

 

Succes
Het EVC-loket heeft met verschillende EVC-aanbieders afspraken gemaakt over o.a. ondedelen in de EVC-procedure, prijs, maximale doorlooptijd en mogelijkheden tot verzilvering van het ervaringscertificaat in een diploma door een examencommissie. Dit heeft mede geleid tot dit succes.