kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Validering en maatwerk voor volwassenen is een actueel thema in het hbo getuige de notitie Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen van de Commissie-Rinnooy Kan. De Christelijke Hogeschool Ede is een mooi voorbeeld in deze. EVC sluit aan bij de wens van de CHE om maatwerk te leveren. De Christelijke Hogeschool Ede is op 10 april 2014 officieel erkend als EVC-aanbieder.

Na het succesvol doorlopen van de EVC-procedure kunnen kandidaten ervaringscertificaten verzilveren bij de bacheloropleidingen ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ en ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’. Kenmerkend voor de Christelijke Hogeschool Ede(CHE) is dat zij niet alleen een kwalitatief goed EVC-traject aanbieden maar ook een passend vervolgtraject uitstippelen voor hun kandidaten. Erik Pluijgers, EVC-coördinator aan de Christelijke Hogeschool Ede, geeft een korte toelichting op het proces naar het erkend EVC-aanbiederschap en het maatwerk dat zij leveren.

EVC-ervaring reeds op zak

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft voor hun erkenning in 2014 al veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van EVC-procedures. Erik: ’Een aantal jaar geleden had de CHE een erkenning, maar deze is op den duur verlopen doordat EVC niet meer leefde binnen de organisatie. Omdat de vraag en de behoefte vanuit het werkveld aanhield, hebben we besloten om weer erkend aanbieder te worden.’

EVC sluit aan bij wens om maatwerk te leveren

De CHE heeft haar EVC-centrum ondergebracht binnen de Academie voor Sociale Studies. ‘In vergelijking met de toenmalige erkenning is het EVC-centrum nu niet Hogeschool-breed meer georganiseerd maar zijn de lijntjes kort gehouden.’ De inzet van EVC sluit aan bij de CHE-gedachte om maatwerk te leveren voor wat iemand nog moet ontwikkelen. Daarnaast wil deze hogeschool erkenning geven aan de ervaring die mensen via een niet-schoolse manier hebben opgedaan. De CHE biedt EVC-standaarden aan voor de hbo-bachelor ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ en ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’. ‘De kennis en vaardigheden die je normaal achteraf meet, meten wij nu voorafgaand aan het leerproces. Vervolgens putten we uit ons eigen opleidingsaanbod om persoonlijk maatwerk te leveren. We waren al in staat om maatwerk te leveren maar nu hebben we dus een instrument aan de voorkant kunnen koppelen. Daarnaast willen we een aanbod op maat kunnen bieden voor volwassenen. Een EVC-procedure is een goede eerste stap om hen maatwerk te leveren.’

Wat levert het EVC-aanbiederschap de CHE op?

Hoewel de CHE in de toekomst misschien geen officiële erkenning meer nodig heeft om EVC-procedures uit te voeren, zag men er wel het nut van in om erkend aanbieder te worden. ‘Als wij later intake-assessments binnen de poort willen gaan uitvoeren hebben wij het proces alvast gestroomlijnd en hebben we draagvlak gecreëerd binnen de organisatie. Iedereen is het eens over de werkwijze’, aldus Erik. ‘Doordat we draagvlak moesten creëren onder de curriculumcommissie, toetscommissie en examencommissie staan alle neuzen weer dezelfde kant op. Dit is een belangrijk neveneffect geweest van de procedure om EVC-aanbieder te worden. De goede samenwerking tussen alle betrokkenen heeft EVC ook een positieve naam binnen de CHE gegeven.’

Welke mogelijkheden biedt de CHE na het afronden van een EVC-traject?

‘Na een EVC-traject kunnen we een vervolgroute aanbieden. Onze kandidaten kunnen de studie via een deeltijd, duale of maatwerkvariant afronden. Het maatwerktraject wordt vormgegeven op basis van de EVC-rapportage. Voor de niet-erkende competenties gaan we na hoe de kandidaat zo efficiënt en goed mogelijk deze competenties kan verwerven. Dit kan middels het volgen van een module, een deel van een module, voortbordurend op een module of door het uitvoeren van een opdracht in het werkveld. Het maatwerk kan dus verschillende vormen aannemen.’

Welke tips heb je voor anderen die erkend EVC-aanbieder willen worden

‘Als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Dit klinkt als een open deur, maar het gaat wel op. Je moet niet denken dat je even EVC-aanbieder kunt worden. Je moet het hele proces doorleven met elkaar, draagvlak creëren en samen bepalen wat je wilt bereiken. Het is erg belangrijk om EVC aan de voorkant goed te regelen maar ook aan de achterkant. Je moet jezelf dus de vraag stellen wat er gebeurt na EVC. Wij garanderen na een EVC-traject dat we een efficiënte route plannen. Als mensen bij ons een EVC-procedure starten kunnen we ze vanaf het begin af aan goed informeren over wat hen te wachten staat na het EVC-traject en kunnen we hen ook een aanbod doen.’

Meer informatie

Meer informatie over de EVC-procedure van de Christelijke Hogeschool Ede kunt u vinden op: http://www.che.nl/professionals-en-bedrijven/evc