kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Technisch Bureau Bouwnijverheid heeft een bijdrage van 1,56 miljoen euro uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF) gevraagd voor de Gelderse en Overijsselse bouwsector. De aanvraag is in nauwe samenwerking met sociale partners en het UWV ingediend.

Werkloze bouwvakkers weer aan werk helpen

De nieuwe aanvraag is een vervolg op de eerdere bijdrage uit het EGF voor de bouw, toen alleen voor de provincie Gelderland. In 2012 werd door de EU zo'n 2,1 miljoen euro aan subsidie toegekend om werkloze bouwvakkers weer aan het werk te helpen. Dit onlangs afgeronde succesvolle project is reden geweest voor het technisch bureau om een nieuwe aanvraag te doen. De crisis in de bouw is immers nog niet voorbij.

EVC een van de middelen

Het nieuwe project behelst actieve begeleiding en (inter)sectorale bemiddeling van ongeveer 562 bouwvakkers die in de periode maart tot en met november 2013 hun baan verloren door de crisis. Voor hen is er tot en met januari 2016 extra begeleiding en inspanning mogelijk om weer aan het werk te komen. Zoals bekend heeft de bouwsector in Gelderland en Overijssel het moeilijk. Veel bedrijven zijn in de problemen of gaan failliet. Het gevolg is oplopende werkloosheid. Het project beoogt door de inzet van diverse arbeidsmarktmaatregelen werkloze bouwvakkers weer opnieuw aan het werk te helpen. Het gaat daarbij om maatregelen zoals om- en bijscholing, inzet in een mobiliteitspool, loopbaanadviestrajecten, outplacement en Erkenning Verworven Compententies (EVC).

Samenwerking tussen diverse partijen

In het project wordt door vele partijen samengewerkt zoals de onderwijs infrastructuur in Gelderland en Overijssel, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV en de provincie Overijssel. Samen wordt er een mooie inspanning geleverd om werkloze bouwvakkers weer op weg te helpen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit is niet alleen van belang voor de huidige crisissituatie maar ook voor de toekomst. Dan ontstaat er waarschijnlijk weer een grotere behoefte aan technisch geschoold personeel.

Bron