kenniscentrum-evc-logo-wit

 

ePortfolio kan bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zeker wanneer het gebruik ervan zowel in het onderwijs als bedrijfsleven gemeengoed wordt. Het stelt werkgevers ook in staat om de potentie van hun medewerkers optimaal te benutten. Dat kwam op 13 februari 2014 naar voren tijdens de conferentie Let’s Connect in Veldhoven.

Flexibeler arbeidsmarkt

Brainport Development, de Provincie Limburg en Tilburg University organiseerden deze conferentie om partners en andere belangstellenden te informeren over de bereikte resultaten in het project Let’ s Connect. Dat is een project waarin partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken om bedrijven en onderwijsinstellingen te stimuleren ePortfolio’s in te voeren en informatie met elkaar uit te wisselen om zo een flexibele arbeidsmarkt te realiseren die beter kan inspelen op toekomstige tekorten, met name in de techniek.

Pilots bij 7 bedrijven

Binnen Let’s Connect lopen zeven pilots bij middelgrote ondernemingen. De reacties onder de deelnemende werkgevers en HRM-managers zijn positief. “Door deze conferentie proberen we meer bedrijven te stimuleren om aan de slag te gaan met ePortfolio’s”, zegt Maartje Geenen, projectleider namens de provincie Limburg.