kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Een paritaire commissie zal cao-partijen voor de Houtverwerkende industrie adviseren over modernisering van de cao. Aan de commissie is onder meer gevraagd te adviseren over mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, zoals EVC en loonbaancheck.

Duurzame inzetbaarheid

Er wordt gekeken naar de organisatie en inrichting van het werk. De commissie wordt gevraagd te adviseren over hoe werknemers in de houtverwerkende industrie gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven, met aandacht voor het arbeidsomstandighedenbeleid, waaronder ziekteverzuimbeleid. De paritaire commissie besteedt ook aandacht aan de verdeling van de verantwoordelijkheden en risico‚Äôs, waaronder de loondoorbetaling bij ziekte.

Flexibel werken

De werkgroep onderzoekt tevens de mogelijkheden voor flexibel werken, rekening houdend de belangen van werkgever en werknemers. De werknemer krijgt de mogelijkheid om arbeid en zorgtaken beter op elkaar af te kunnen stemmen. Voor werkgevers zorgt maatwerk op bedrijfsniveau voor verhoging van de arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen.