kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Hier vindt u hulpmiddelen die EVC-aanbieders kunnen ondersteunen bij het nadenken over strategie en beleid rond EVC.

Diagnoseformulier EVC als strategische keuze

Met het diagnoseformulier brengt u in kaart hoe ver uw organisatie is met EVC (activiteiten, proces, organisatie en samenwerking in een keten van partners). Op basis van de diagnose kunt u verhelderen op welke vlakken er versterking en verdere ontwikkeling nodig is.

Kaartspel strategische keuze EVC

Doel van dit spel is inzicht krijgen in waar u als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe u perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Gaat u wel of niet door met EVC en wat zijn de gevolgen van gemaakte keuzes?

Rekenmodel EVC

Dit rekenmodel in Excel biedt de mogelijkheid een kostenoverzicht van EVC te maken voor uw eigen organisatie om tot een kostprijs te komen. Als u de tabbladen personeel, scholing, marketing & PR, automatisering, reis- en kantoorkosten en auditkosten invult, krijgt u een totaaloverzicht van kosten die gerelateerd zijn aan EVC.

Checklist inkoop EVC

De checklist inkoop EVC is een hulpmiddel voor bedrijven, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij het inkopen van EVC. Voor EVC-aanbieders is het ook handig om te zien waar EVC-inkopers rekening mee houden.

EVC-convenant

Op 12 juni 2012 werd het Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren afgesloten. Overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken zich in te zetten voor de verdere verspreiding van EVC als arbeidsmarktinstrument ter ondersteuning van een Leven Lang Leren.