kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Procedure aanvraag erkenning als EVC-aanbieder registratie extra kwalificaties en van toepassing zijnde algemene voorwaarden

(klik hier voor de tarieven die gelden voor de EVC-aanbieders)

In de arbeidsmarktroute wordt gewerkt met erkende EVC-aanbieders die werken op basis van de EVC-Kwaliteitscode 2.0. Hierin staan uitgangspunten wat betreft:

  • het doel van EVC
  • de rechten van de kandidaat
  • het EVC-onderzoek
  • de assessoren en begeleiders
  • de kwaliteitszorg


De EVC-Kwaliteitscode 2.0 heeft tot doel om de kwaliteit van de EVC-procedures te borgen.

Als een organisatie werkt volgens deze EVC-Kwaliteitscode 2.0 dan kan er een erkenning worden aangevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een onderzoek te laten uitvoeren door een van de Beoordelende Organisaties die erkend zijn door het Nationaal Kenniscentrum EVC https://www.ervaringscertificaat.nl/bo. Bij een positief resultaat kunt u het adviesrapport sturen aan het Nationaal Kenniscentrum EVC dat een beslissing zal nemen op de aanvraag. Erkende EVC-aanbieders en erkende EVC-procedures worden in het EVC-register opgenomen https://www.ervaringscertificaat.nl/aanbieders.

De Beoordelende Organisaties werken op basis van gezamenlijk afgestemde werkafspraken.

loading...