kenniscentrum-evc-logo-wit

 

EVC-traject

Term Definitie
EVC-traject

Het onderzoeken, beoordelen en waarderen van de competenties van een kandidaat ten opzichte van een vooraf vastgestelde EVC-standaard door een EVC-aanbieder.

De bevindingen van een EVC-traject worden verwerkt in een ervaringscertificaat.