kenniscentrum-evc-logo-wit

 

EVC

Term Definitie
EVC

Erkennen van Verworven Competenties

  • Erkennen: het op grond van een onafhankelijke beoordeling verlenen van civiel effect aan competenties, door de competenties van een individu te meten en af te zetten tegen een landelijk erkende standaard.
  • Verworven: alle relevante competenties die een individu zich eigen heeft gemaakt, ongeacht de leervorm (informeel, non-formeel en formeel leren).
  • Competenties: de vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate en doelbewuste wijze resultaatgericht te handelen.