kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Civiel effect

Term Definitie
Civiel effect

De mogelijkheden op de landelijke en Europese arbeidsmarkt en opleidingenmarkt die voor de kandidaat ontstaan na het doorlopen van een EVC-procedure.

Het ervaringscertificaat heeft een eigenstandige waarde voor het individu en kan leiden tot:

  • Behoud of verbetering van de arbeidsmarktpositie.
  • Vrijstelling voor het volgen van onderdelen van een door de sector of branche erkende opleiding.
  • Het verkrijgen van een door de sector of branche erkend diploma of (deel)certificaat.
  • Vrijstellingen voor onderdelen van een landelijk erkende opleiding. Het verlenen van vrijstellingen valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de betreffende organisatie.
  • Het verkrijgen van een landelijk erkend diploma. Het afgeven van een diploma valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de betreffende organisatie.