kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Verzilvering

Term Definitie
Verzilvering

Het verkrijgen of verbeteren van een gewenste arbeidspositie bij een werkgever of opdrachtgever op basis van het ervaringscertificaat. Het nemen van besluiten betreffende vrijstellingen en diplomering (zoals boven omschreven), op grond van de uitkomsten van het ervaringscertificaat. Het verlenen van vrijstellingen valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de onderwijsinstelling.