kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Normtekst

Term Definitie
Normtekst

Vertaling van de in de Kwaliteitscode EVC geformuleerde richtlijnen in expliciete en meetbare criteria. Aan de hand van de normtekst stellen de beoordelende organisaties vast of de EVC-aanbieders werken volgens de principes en uitgangspunten van de EVC-code.