1. De keten van Verzilvering van Ervaringscertificaten
  Individu
  EVC-traject
  Ervarings- certificaat
  Verzilveren diploma
 2. Ik heb een loopbaandoel!
  Voorbeelden loopbaandoel:
  Individu
  • Ik wil een nieuwe baan
  • Ik wil promotie
  • Ik wil weten wat ik kan
 3. Ik heb een loopbaandoel!
  Voorbeelden loopbaandoel:
  Individu
  • Ik wil een nieuwe baan
  • Ik wil promotie
  • Ik wil weten wat ik kan
 4. Individu
  Ik heb een loopbaandoel!
  Hoe kan ik dat bereiken?
  Is EVC geschikt voor het bereiken van mijn loopbaandoel?
  Doe een van de quickscans op
  http://quickscans.lerenenwerken.nl/
 5. Individu
  Ik heb een loopbaandoel!
  Hoe kan ik dat bereiken?
  Is EVC geschikt voor het bereiken van mijn loopbaandoel?
  Doe een van de quickscans op
  http://quickscans.lerenenwerken.nl/
 6. Individu
  Ja, EVC is een manier om mijn loopbaandoel te realiseren!
  Werkgever
  Het kan ook zijn dat je in overleg met je werkgever besluit tot het volgen van een EVC-traject
 7. Individu
  Ja, EVC is een manier om mijn loopbaandoel te realiseren!
  Werkgever
  Het kan ook zijn dat je in overleg met je werkgever besluit tot het volgen van een EVC-traject
 8. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  Bij het selecteren van een EVC aanbieder dien je onder andere rekening houden met:
  • Wat is mijn loopbaandoel en welke
  Uit welke onderdelen bestaat een EVC-traject en wat kost dit?
  Heeft de EVC-aanbieder contacten met onderwijs-instellingen over het verzilveren van het ervaringscertificaat in een diploma of vrijstellingen?
  Leg tenslotte alle gemaakte afspraken vast in een EVC-overeenkomst.
  Klik hier voor een
  meetlat
  checklist
  hoort hierbij?
  waar je rekening mee moet
  houden bij het kiezen van een EVC-aanbieder.
 9. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  Bij het selecteren van een EVC aanbieder dien je onder andere rekening houden met:
  • Wat is mijn loopbaandoel en welke
  Uit welke onderdelen bestaat een EVC-traject en wat kost dit?
  Heeft de EVC-aanbieder contacten met onderwijs-instellingen over het verzilveren van het ervaringscertificaat in een diploma of vrijstellingen?
  Leg tenslotte alle gemaakte afspraken vast in een EVC-overeenkomst.
  Klik hier voor een
  meetlat
  checklist
  hoort hierbij?
  waar je rekening mee moet
  houden bij het kiezen van een EVC-aanbieder.
 10. Meetlat
  Bij EVC worden je competenties langs een meetlat gelegd. Deze meetlat wordt ook wel een standaard genoemd.
  Er zijn standaarden op:
  • MBO niveau (Crebo standaard)
  • HBO niveau (Croho standaard)
  • Branchespecifiek (branchestandaarden)
  Via het register van erkende EVC-aanbieders is terug te vinden welke aanbieder erkend is voor welke standaarden.
  Kijk hiervoor op:
  www.kenniscentrumevc.nl
 11. Selecteer een EVC-aanbieder
  Houd bij het kiezen van een EVC-aanbieder rekening met:
  • Wat is het loopbaandoel en welke standaard (meetlat) hoort hierbij?
  • Is de EVC-aanbieder opgenomen in het register voor de juiste standaard?
  • Uit welke stappen bestaat het EVC-traject en wie is waar verantwoordelijk voor?
  • Wat kost het EVC-traject en wat krijg je hiervoor?
  • Wat gebeurt er als na de intake blijkt dat EVC niet haalbaar is?
  • Wat is de doorlooptijd van het traject?
  Is diplomering onderdeel van het loopbaandoel? Maak afspraken over of toetsing van taal en rekenen onderdeel uitmaakt van het EVC-traject en tegen welke kosten.
  Op welke manier worden de competenties of kerntaken en werkprocessen gemeten? Geven deze voldoende inzicht in de vakinhoudelijke competenties zoals die door het beroep gevraagd worden?
  Hoe vindt tussentijdse terugkoppeling plaats tussen de aanbieder over de voortgang van het EVC-traject?
  Welke afspraken heeft de EVC-aanbieder met onderwijsinstellingen op het gebied van verzilvering (examencommissie) en maatwerk (vervolgopleiding)
  • Wie krijgt het ervaringscertificaat te zien?
  • In welk format wordt het ervaringscertificaat opgeleverd?
  Wat zijn eventuele bijkomende kosten voor verzilvering en diplomering? Leg alle afspraken vast in een EVC-overeenkomst.
 12. Selecteer een EVC-aanbieder
  Houd bij het kiezen van een EVC-aanbieder rekening met:
  • Wat is het loopbaandoel en welke standaard (meetlat) hoort hierbij?
  • Is de EVC-aanbieder opgenomen in het register voor de juiste standaard?
  • Uit welke stappen bestaat het EVC-traject en wie is waar verantwoordelijk voor?
  • Wat kost het EVC-traject en wat krijg je hiervoor?
  • Wat gebeurt er als na de intake blijkt dat EVC niet haalbaar is?
  • Wat is de doorlooptijd van het traject?
  Is diplomering onderdeel van het loopbaandoel? Maak afspraken over of toetsing van taal en rekenen onderdeel uitmaakt van het EVC-traject en tegen welke kosten.
  Op welke manier worden de competenties of kerntaken en werkprocessen gemeten? Geven deze voldoende inzicht in de vakinhoudelijke competenties zoals die door het beroep gevraagd worden?
  Hoe vindt tussentijdse terugkoppeling plaats tussen de aanbieder over de voortgang van het EVC-traject?
  Welke afspraken heeft de EVC-aanbieder met onderwijsinstellingen op het gebied van verzilvering (examencommissie) en maatwerk (vervolgopleiding)
  • Wie krijgt het ervaringscertificaat te zien?
  • In welk format wordt het ervaringscertificaat opgeleverd?
  Wat zijn eventuele bijkomende kosten voor verzilvering en diplomering? Leg alle afspraken vast in een EVC-overeenkomst.
 13. Extra Informatie
  Op de website
  • Checklist voor het selecteren van een EVC-aanbieder voor individuen
  • Checklist voor het selecteren van een EVC-aanbieder voor werkgevers
  kun je checklisten vinden voor het
  selecteren van een EVC-aanbieder:
  www.kenniscentrumevc.nl
 14. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  Na het selecteren van een erkende EVC-aanbieder start het individu met het EVC-traject.
  Klik op de EVC-aanbieder om te lezen welke rol en verantwoordelijkheden hij heeft bij het verzilveren van een ervaringscertificaat in een diploma of vrijstellingen.
  EVC-aanbieder
 15. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  Na het selecteren van een erkende EVC-aanbieder start het individu met het EVC-traject.
  Klik op de EVC-aanbieder om te lezen welke rol en verantwoordelijkheden hij heeft bij het verzilveren van een ervaringscertificaat in een diploma of vrijstellingen.
  EVC-aanbieder
 16. Wat doet de EVC-aanbieder om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van het traject
  Tijdens het traject
  Na afloop van het traject
  Bepaal de standaard op basis van het loopbaandoel en niet op basis van huidige competenties van de kandidaat.
  Stel aan het begin van het EVC-traject vast wat de verwachtingen zijn bij zowel de kandidaat als de werkgever.
  • Maak het proces en de verschillende stappen duidelijk en overzichtelijk voor individu én werkgever.
  • Maak vooraf een inschatting van de haalbaarheid en kosten van het EVC-traject.
  Maak heldere afspraken over wat het doel van het traject is (diploma, verkorte opleiding of op zichzelf staand) en stem dit af met de partij die hier een rol in heeft (zoals een examencommissie).
  • Gebruik een vast format voor het ervaringscertificaat zoals het format van het Kenniscentrum EVC.
  • Neem examencommissies mee in uw werkwijze. Dit zorgt voor vertrouwen.
  • Werk samen met ROC’s (bijvoorbeeld door het inhuren van inhoudsassessoren).
  • Indien diplomering het doel is toetsing vooraf op vereisten zoals nl/vreemde taal/rekenen (voor
  Stem met examencommissies af aan welke eisen het ervaringscertificaat voor verzilvering dient te voldoen. Denk hierbij aan de instrumentenmix, de onderbouwing en relatie met het kwalificatiedossier.
  • Stem met opleiders af over eventueel maatwerk aansluitend bij het loopbaandoel van de kandidaat.
  • Zorg voor samenwerking met andere EVC-aanbieders.
  invoering van centrale examinering).
 17. Wat doet de EVC-aanbieder om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van het traject
  Tijdens het traject
  Na afloop van het traject
  Bepaal de standaard op basis van het loopbaandoel en niet op basis van huidige competenties van de kandidaat.
  Stel aan het begin van het EVC-traject vast wat de verwachtingen zijn bij zowel de kandidaat als de werkgever.
  • Maak het proces en de verschillende stappen duidelijk en overzichtelijk voor individu én werkgever.
  • Maak vooraf een inschatting van de haalbaarheid en kosten van het EVC-traject.
  Maak heldere afspraken over wat het doel van het traject is (diploma, verkorte opleiding of op zichzelf staand) en stem dit af met de partij die hier een rol in heeft (zoals een examencommissie).
  • Gebruik een vast format voor het ervaringscertificaat zoals het format van het Kenniscentrum EVC.
  • Neem examencommissies mee in uw werkwijze. Dit zorgt voor vertrouwen.
  • Werk samen met ROC’s (bijvoorbeeld door het inhuren van inhoudsassessoren).
  • Indien diplomering het doel is toetsing vooraf op vereisten zoals nl/vreemde taal/rekenen (voor
  Stem met examencommissies af aan welke eisen het ervaringscertificaat voor verzilvering dient te voldoen. Denk hierbij aan de instrumentenmix, de onderbouwing en relatie met het kwalificatiedossier.
  • Stem met opleiders af over eventueel maatwerk aansluitend bij het loopbaandoel van de kandidaat.
  • Zorg voor samenwerking met andere EVC-aanbieders.
  invoering van centrale examinering).
 18. Wat doet de EVC-aanbieder om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van het traject
  Tijdens het traject
  Na afloop van het traject
  Zorg voor goede onderbouwingen in het ervaringscertificaat conform kwaliteitscode 3.9, gebruik hierbij de schrijfwijzer en stem dit af met de eisen die examencommissies stellen aan het ervaringscertificaat. Maak hierbij gebruik van voorbeelden van goede onderbouwingen van het Kenniscentrum EVC.
  Zorg voor tussentijdse terugkoppeling naar het individu en eventueel de werkgever over de voortgang van het EVC-traject.
  Zorg als EVC-aanbieder voor eenduidig taalgebruik in ervaringscertificaten conform de schrijfwijzer van het Kenniscentrum EVC. Nu zijn de teksten op meerdere manieren te interpreteren wat het lastig maakt voor examen commissies.
  Neem, indien diplomering onderdeel uitmaakt van het loopbaandoel, de resultaten van Nederlands, MVT, rekenen en LB op in het ervaringscertificaat. Indien deze onderdelen niet worden meegenomen in het EVC-traject dient dit ook in het ervaringscertificaat benoemd te worden.
 19. Extra Informatie
  Op de website
  www.kenniscentrumevc.nl
  • Format ervaringscertificaat
  • Schrijfwijzer ervaringscertificaat
  • Trainingsaanbod van het Kenniscentrum EVC
  vind je de volgende informatie:
 20. Wat doet de EVC-aanbieder om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van het traject
  Tijdens het traject
  Na afloop van het traject
  Zorg voor goede onderbouwingen in het ervaringscertificaat conform kwaliteitscode 3.9, gebruik hierbij de schrijfwijzer en stem dit af met de eisen die examencommissies stellen aan het ervaringscertificaat. Maak hierbij gebruik van voorbeelden van goede onderbouwingen van het Kenniscentrum EVC.
  Zorg voor tussentijdse terugkoppeling naar het individu en eventueel de werkgever over de voortgang van het EVC-traject.
  Zorg als EVC-aanbieder voor eenduidig taalgebruik in ervaringscertificaten conform de schrijfwijzer van het Kenniscentrum EVC. Nu zijn de teksten op meerdere manieren te interpreteren wat het lastig maakt voor examen commissies.
  Neem, indien diplomering onderdeel uitmaakt van het loopbaandoel, de resultaten van Nederlands, MVT, rekenen en LB op in het ervaringscertificaat. Indien deze onderdelen niet worden meegenomen in het EVC-traject dient dit ook in het ervaringscertificaat benoemd te worden.
 21. Wat doet de EVC-aanbieder om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van het traject
  Tijdens het traject
  Na afloop van het traject
  Zorg voor een goede overdracht van het ervaringscertificaat naar examencommissies.
  Zorg ervoor dat het ervaringscertificaat een document is waar de kandidaat trots op is.
 22. Wat doet de EVC-aanbieder om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van het traject
  Tijdens het traject
  Na afloop van het traject
  Zorg voor een goede overdracht van het ervaringscertificaat naar examencommissies.
  Zorg ervoor dat het ervaringscertificaat een document is waar de kandidaat trots op is.
 23. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervarings- certificaat
  Je hebt je ervaringscertificaat! En nu?
  Je kunt er mee naar je (toekomstige) werkgever om te laten zien waar je staat om bijvoorbeeld door te stromen naar een andere functie.
 24. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervarings- certificaat
  Je hebt je ervaringscertificaat! En nu?
  Je kunt er mee naar je (toekomstige) werkgever om te laten zien waar je staat om bijvoorbeeld door te stromen naar een andere functie.
 25. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervaringscertificaat
  Soms is er een diploma nodig om je loopbaandoel te bereiken. Het is mogelijk om je ervaringscertificaat te laten verzilveren door een examencommissie.
  Deze kijkt dan naar je ervaringscertificaat en bepaalt op basis daarvan of je in aanmerking komt voor vrijstellingen of diplomering.
  Klik op de examencommissie om te lezen welke rol en verantwoordelijkheden deze heeft bij het verzilveren van ervaringscertificaten.
  Examencommissie
  Met scholing
  Zonder scholing
 26. Individu
  Werkgever
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervaringscertificaat
  Soms is er een diploma nodig om je loopbaandoel te bereiken. Het is mogelijk om je ervaringscertificaat te laten verzilveren door een examencommissie.
  Deze kijkt dan naar je ervaringscertificaat en bepaalt op basis daarvan of je in aanmerking komt voor vrijstellingen of diplomering.
  Klik op de examencommissie om te lezen welke rol en verantwoordelijkheden deze heeft bij het verzilveren van ervaringscertificaten.
  Examencommissie
  Zonder scholing
  Met scholing
 27. Wat doet de examencommissie om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van verzilvering
  Tijdens verzilvering
  Na afloop van verzilvering
  Leg in het examenreglement vast hoe omgegaan wordt met ervaringscertificaten binnen de onderwijsinstelling (en handel daarnaar).
  Stel kaders/richtlijnen/processen op voor het in behandeling nemen van ervaringscertificaten.
  Neem procedures over verzilvering van ervaringscertificaten op in het handboek van de examencommissie.
  Zorg voor deskundigheid van examencommissies op het gebied van EVC en het verzilveren van ervaringscertificaten.
  Geef duidelijk aan welke (formele) eisen gesteld worden aan taal, rekenen en loopbaan en burgerschap en hoe dit in het ervaringscertificaat opgenomen dient te worden.
  Ga na of de EVC-aanbieder in het register van erkende EVC-aanbieders is opgenomen.
  Stem met EVC-aanbieders af over het te gebruiken format van het ervaringscertificaat.
  Zorg voor duidelijkheid over extra kosten voor aanvullende beoordeling en eventuele diplomering richting kandidaat/EVC-aanbieder.
  Zorg voor inzicht in de werkwijze EVC-aanbieder (opbouwen vertrouwen in werkwijze en assessoren).
 28. Wat doet de examencommissie om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van verzilvering
  Tijdens verzilvering
  Na afloop van verzilvering
  Leg in het examenreglement vast hoe omgegaan wordt met ervaringscertificaten binnen de onderwijsinstelling (en handel daarnaar).
  Stel kaders/richtlijnen/processen op voor het in behandeling nemen van ervaringscertificaten.
  Neem procedures over verzilvering van ervaringscertificaten op in het handboek van de examencommissie.
  Zorg voor deskundigheid van examencommissies op het gebied van EVC en het verzilveren van ervaringscertificaten.
  Geef duidelijk aan welke (formele) eisen gesteld worden aan taal, rekenen en loopbaan en burgerschap en hoe dit in het ervaringscertificaat opgenomen dient te worden.
  Ga na of de EVC-aanbieder in het register van erkende EVC-aanbieders is opgenomen.
  Stem met EVC-aanbieders af over het te gebruiken format van het ervaringscertificaat.
  Zorg voor duidelijkheid over extra kosten voor aanvullende beoordeling en eventuele diplomering richting kandidaat/EVC-aanbieder.
  Zorg voor inzicht in de werkwijze EVC-aanbieder (opbouwen vertrouwen in werkwijze en assessoren).
 29. Wat doet de examencommissie om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van verzilvering
  Tijdens verzilvering
  Na afloop van verzilvering
  • Raadpleeg de Veel gestelde vragen van de Inspectie van het Onderwijs.
  Raadpleeg de checklist van het Kenniscentrum EVC voor het verzilveren van ervaringscertificaten.
 30. Wat doet de examencommissie om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van verzilvering
  Tijdens verzilvering
  Na afloop van verzilvering
  Raadpleeg de checklist van het Kenniscentrum EVC voor het verzilveren van ervaringscertificaten.
  • Raadpleeg de Veel gestelde vragen van de Inspectie van het Onderwijs.
 31. Wat doet de examencommissie om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van verzilvering
  Tijdens verzilvering
  Na afloop van verzilvering
  Gebruik de door de onderwijsinstelling opgestelde kaders als verantwoording naar de inspectie.
 32. Wat doet de examencommissie om verzilvering te bespoedigen?
  Voor aanvang van verzilvering
  Tijdens verzilvering
  Na afloop van verzilvering
  Gebruik de door de onderwijsinstelling opgestelde kaders als verantwoording naar de inspectie.
 33. Extra Informatie
  • Register van erkende EVC-aanbieders
  • Checklist beoordelen ervaringscertificaten
  • Veel gestelde vragen over toezicht van de Inspectie van het Onderwijs
  • Voorbeeld van een examenreglement met passages over verzilvering van EVC
  Voorbeelden van stroomschema’s en procesbeschrijvingen t.a.v. verzilvering van andere examencommissies
  • Trainingsaanbod van het Kenniscentrum EVC
  Op de website
  vind je de volgende informatie:
  www.kenniscentrumevc.nl
 34. Werkgever
  Individu
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervaringscertificaat
  Examencommissie
  De examencommissie kan op basis van je ervaringscertificaat besluiten om vrijstellingen te geven voor alle examens. Dit betekent dat je ervaringscertificaat wordt omgezet in een diploma.
  Zonder scholing
  Met scholing
  Zonder scholing
 35. Werkgever
  Individu
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervaringscertificaat
  Examencommissie
  De examencommissie kan op basis van je ervaringscertificaat besluiten om vrijstellingen te geven voor alle examens. Dit betekent dat je ervaringscertificaat wordt omgezet in een diploma.
  Met scholing
  Zonder scholing
 36. Werkgever
  Individu
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervaringscertificaat
  Examencommissie
  Zonder scholing
  Met scholing
  Een examencommissie kan ook besluiten om niet voor alle examens vrijstellingen te geven. Dit gebeurt als je bijvoorbeeld nog niet alle onderdelen in je ervaringscertificaat hebt aangetoond. Als dit het geval is dien je nog scholing te volgen. Je ervaringscertificaat in combinatie met deze scholing kan vervolgens leiden tot een diploma! Klik op de onderwijsinstelling om te lezen welke rol en verantwoordelijkheden deze heeft bij het verzilveren van ervaringscertificaten.
  Onderwijsinstelling
  Met scholing
 37. Werkgever
  Individu
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervaringscertificaat
  Examencommissie
  Zonder scholing
  Met scholing
  Een examencommissie kan ook besluiten om niet voor alle examens vrijstellingen te geven. Dit gebeurt als je bijvoorbeeld nog niet alle onderdelen in je ervaringscertificaat hebt aangetoond. Als dit het geval is dien je nog scholing te volgen. Je ervaringscertificaat in combinatie met deze scholing kan vervolgens leiden tot een diploma! Klik op de onderwijsinstelling om te lezen welke rol en verantwoordelijkheden deze heeft bij het verzilveren van ervaringscertificaten.
  Onderwijsinstelling
 38. Wat moet de onderwijsinstelling doen om verzilvering van een ervaringscertificaat te bespoedigen?
  Voor aanvang van verzilvering:
  Wees transparant over de (on)mogelijkheden op het gebied van maatwerk voor (individuele) kandidaten.
  Maak maatwerk beschikbaar.
 39. Werkgever
  Individu
  Selecteer een EVC-aanbieder
  EVC-traject
  EVC-aanbieder
  Ervarings- certificaat
  Werkgever
  Verzilveren Ervaringscertificaat
  Zonder scholing
  Onderwijsinstelling
  Met scholing
  Examencommissie
  Heb je nog vragen?
  Ga naar
  www.kenniscentrumevc.nl